Biojalostamo toteutetaan yhteistyössä Vapo Oy:n ja Salon kaupungin kanssa.
Salon biojalostamon ja Vapon voimalaitoksen synergisellä ratkaisulla toteutetaan edullisesti hallituksen asettamia biotaloustavoitteita ja tuotetaan biopohjaista liikennepolttoainetta sekä kivihiiltä korvaavaa biopolttoainetta Salon voimalaitokselle.

Investointi on arvioitu 150 milj.euroksi. Hanke luo suuren määrän pysyviä työpaikkoja laitokselle ja polttoainehuoltoon. Hanke mahdollistaa myös arvokkaiden sivutuotteiden valmistuksen.
Hanke voidaan toteuttaa suomalaiseen osaamiseen perustuvalla teknologialla. Ratkaisukonsepti ja suomalaisen osaamisen käyttö on ainutkertaista ja mahdollistaa osaamisen viennin. Furetan Oy:n hanke on Salon kaupungin maatalouden kehittämisohjelman mukainen ja monipuolistaa alueen teollista rakennetta. Hanketta varten on olemassa teollinen alue ja hanketta tukeva kaava.

Jalostamon käyttämä olki on toivottua peltoenergiaa. Oljen käyttö luo lisätuloja maatiloille ja prosessista on mahdollista saada lannoitetta pelloille. Raaka-aineena käytetään myös alueen järvikaislaa, mikä pienentää päästöjä vesistöön. Varapolttoaineena voidaan käyttää lehtipuuta ja ruokohelpiä.

Lisätietoja:
Timo Rajala, Furetan Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 591 2022