Furetan Oy selvittää Ouluun sijoitettavaa biojalostamoa, joka maksaisi 200 milj. euroa. Hanke luo suuren määrän pysyviä työpaikkoja Ouluun, sekä laitokselle että polttoainehuoltoon. Hanke mahdollistaa myös arvokkaiden sivutuotteiden valmistuksen. Ratkaisukonsepti ja suomalaisen osaamisen käyttö on ainutkertaista, ja mahdollistaa osaamisen viennin.
Bioetanolia, biohiiltä ja bioraaka-aineita tuottava tehdas sijoitettaisiin Oulun Laanilan teollisuusalueelle.
Seuraavan sukupolven biojalostamo kuuluu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Oulun biojalostamo on yksi Furetan Oy:n kolmesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemalla kärkihankelistalla olevista hankkeista. Hanketta edistetään TEMin asettaman aikatauluraamin mukaisesti.

Lisätietoja:

Timo Rajala, Furetan Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 591 2022