Furetan Oy suunnittelee mittavan biojalostamon rakentamista Kristiinankaupunkiin. Hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemalla kärkihankelistalla. Biojalostamossa valmistetaan lehtipuusta ja peltobiomassasta, esimerkiksi oljesta ja kaislasta, ligniiniä ja etanolia liikenteen biopolttoaineiksi. Bioetanolia, biohiiltä ja bioraaka-aineita tuottava tehdas sijoitettaisiin Kristiinankaupungissa jo olemassa olevalle voimalaitostontille. Selvitys tehdään yhteistyössä PVO-Lämpövoima Oy:n kanssa. Biojalostamon yksi tuote bioligniini tai biohiili voidaan hyödyntää voimalaitoksella. Tämä muuttaisi KRS2 laitoksen polttoainepohjan suurelta osin kivihiilestä biopohjaiseksi.
Toteutuessaan se luo mahdollisuuksia myös monille kemianteollisuuden arvokkaille jatkotuotteille.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN biojalostamo kuuluu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Biojalostamo voisi tuottaa neljänneksen koko Suomen biopolttoaineen tarpeesta.

INVESTOINTI on arvioitu 300 milj. euroksi. Arvioiden mukaan jalostamo työllistäisi jopa 1500 ihmistä. Hanke on merkittävä varsinaissuomen maataloudelle ja koko Suomelle.

Lisätietoja:
Timo Rajala, Furetan Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 591 2022