Furetan Oy on perustettu käynnistämään Suomen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisia biohankkeita. Tällä hetkellä valmistumassa kolme biojalostamo-investointiprojektia –  Saloon, Kristiinankaupunkiin ja Ouluun, jo olemassa oleville voimalaitostonteille tarkoituksena hyödyntää olemassa olevaa infraa sekä voimalaitoksen höyrytaloutta.

INVESTOINNIT ovat yhteensä 650 miljoonaa euroa.
Seuraavan sukupolven biojalostamot edustavat tulevaisuuden energiaratkaisuja. Hankkeiden avulla voidaan toteuttaa pääosa Suomeen suunniteltavasta ja toteutettavasta bioetanolin ja bioligniinin valmistuskapasiteetista, jo sovittujen ohjelmien mukaisesti, eli vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeilla on merkittävä työllistävä vaikutus. Bioetanolia, biohiiltä ja bioraaka-aineita tuottavat tehtaat ovat erityisen tärkeitä alueiden maataloudelle sekä koko Suomelle.

Furetanin kehittämä uusi biojalostamo-energialaitoksen muutoskonsepti, jossa kivihiilivoimaloiden fossiilinen polttoaine korvataan biopolttoaineella sekä tuotetaan EU:n päätösten mukaista liikennebiopolttoainetta, voidaan sijoittaa satoihin vastaavatyyppisiin voimalaitoksien yhteyteen Euroopassa ja muualla.

Linkit:
Kristiinankaupungin biojalostamo
Salon biojalostamo
Oulun biojalostamo