Työ- ja elinkeinoministeriö sai 55 investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Parhaille hankkeille on varattu vuosille 2017 ja 2018 investointitukea TEM:n kärkihankkeiden mukaisesti yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Furetan Oy:n yhteensä 650 miljoonan euron arvoinen investointi on hakemuksista toiseksi suurin.
Yhtiö suunnittelee kakasi biojalostamoa – Kristiinankaupunkiin ja Saloon.

 

TEM,  tiedote 23.3.2016
Energia: 55 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin
Listaus energiakärkihankehaun ensimmäisen kierroksen hakijoista, PDF